Werkwijze intendant

Als intendant ga ik op zoek naar de impact van bestaande kunst(projecten). Mijn doel is om het effect van deze projecten te vergroten en zichtbaar te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Ik ben ervan overtuigd dat de vele unieke kwaliteiten van kunstenaars van waarde kunnen zijn in de aanpak van maatschappelijke onderwerpen. Daarom wil ik tijdens dit programma ook de omstandigheden die nodig zijn om de kruisbestuiving tussen kunst en maatschappij tot stand te brengen, onderzoeken en expliciteren. De komende twee jaar zijn een avontuur, waarvan ik nog niet weet waar het eindigt.

Het programma The Art of Impact zie ik als een stevige impuls voor een nieuwe (kunst)beweging die past in deze tijd. Kunstenaars laten zien zich niet te willen beperken tot het kunstdomein alleen, maar brengen met hun werk ook een verandering teweeg in andere domeinen van de samenleving. En steeds meer medewerkers van organisaties en bedrijven zien het belang van werken met kunstenaars aan maatschappelijke uitdagingen.

Kunstenaars zorgen voor ontroering, verwondering of verstoring, ze brengen een kritische discussie op gang, presenteren een andere manieren van kijken of verbeelden utopische voorstellen. Ik ben op zoek naar mensen die ook nog “een volgende stap” willen zetten: kunstenaars en maatschappelijke partners die met inzet van deze kwaliteiten samen een verandering teweeg willen brengen in de systemen rond vraagstukken. Dit kan door nieuwe voorstellen te doen en de waarde ervan samen met betrokkenen in de praktijk te verkennen.

The Art of Impact maakt het mogelijk om gezamenlijk te ontdekken hoe artistieke kracht zich kan verhouden tot maatschappelijke processen en om de succesvolle mechanismen daarin te identificeren Deze werkwijze is ingewikkeld, eng en voor sommigen misschienĀ zelfsĀ bedreigend. Maar gelukkig zijn er steeds meer kunstenaars en maatschappelijke partners die zich durven te wagen aan deze verkenning met onbekende uitkomst.

Naast zelf op zoek te gaan naar kwalitatief hoogstaande projecten, nodig ik makers uit om hun werk met impact bij mij onder de aandacht te brengen. Ik hoor graag hoe die kwaliteit ook betekenis heeft buiten het kunstdomein en welke kansen gezien worden. Ik zal uiteindelijk projecten selecteren en begeleiden op basis van een plan van aanpak. Hierin wordt de belofte van een vervolg beschreven. Het beschrijft hoe er wordt ingegrepen op bestaande systemen en welke partijen op welke manier betrokken zullen worden. Ook wordt geconcretiseerd welke rol de kunstenaars zullen hebben in dit proces en hoe hun specifieke kwaliteiten van waarde zijn.

Als intendant word ik bijgestaan door medewerkers van de zes aan het programma verbonden publieke cultuurfondsen en leg ik verantwoording af aan de stuurgroep bestaande uit de directeuren van deze fondsen. Ik zal via regelmatige updates op de website, via columns en op publieke bijeenkomsten rekenschap afleggen voor de projecten die ik gekozen heb.

Tabo Goudswaard, intendant The Art of Impact