Statement The Art of Impact

Met het project ‘WWII Today’ mengt Stichting Artes in media zich nadrukkelijk in de Nederlandse Erinnerungskultur; de vele discussies en misverstanden aangaande de verschillende herdenkingsvormen die met betrekking tot De Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan, zijn voor hen reden geweest om door middel van een tentoonstelling, een boek en een reeks bijeenkomsten, verder te denken over de verhouding van de Nederlander met de belangrijkste oorlog uit de twintigste eeuw. The Art of Impact is zich bewust van het belang van dit streven en heeft de aanvraag daarom positief beoordeeld.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep