Statement The Art of Impact

Windwerk van Stichting Landschapstheater en Meer speelt met de wisselwerking tussen mens en natuur. Windwerk is een project voor en met de kust van Nederland. De aanwezige krachten van wind en water worden gebruikt om een stuk kust op nieuwe, esthetische manier, vorm te geven en te laten ontstaan. Dit project is maatschappelijk relevant vanwege de ongewisse toekomst van onze kust, en laat zien dat ook kunstenaars een rol hebben in grote infrastructurele projecten.

- Adviescommissie The Art of Impact, eerste open oproep