Statement The Art of Impact

What Design Can Do wil door het organiseren van een internationaal georiënteerde competitie ontwerpers en creatieve makers uitdagen om met concrete oplossingen te komen voor prangende maatschappelijke problemen. De WDCD Challenge richt zich op zogeheten ‘wicked problems’ en biedt een kader voor nauwe samenwerking van alle creatieve disciplines en andere experts. The Art of Impact waardeert de manier waarop What Design Can Do haar expertise en grote internationale netwerk inzet om creatieve professionals te betrekken bij de grote uitdagingen van onze tijd. Niet alleen zullen de ontwerpers uitgedaagd worden om vanuit onverwachte invalshoeken te komen tot concrete resultaten, ook de bijdrage van diverse probleemeigenaren aan deze challenge, door het inbrengen van een relevante, prikkelende vraagstelling én door een werkelijke participatie, is cruciaal voor de uiteindelijk impact.

- Adviescommissie 1e open oproep