Statement The Art of Impact

Het is tijd voor een fris en nieuw geluid. Het taaie maatschappelijk probleem van eenzaamheid zal fundamenteel anders bekeken moeten worden om tot nieuwe perspectieven te kunnen komen. 'Voor Eenzaamheid' wil niet iets bedenken waardoor mensen minder eenzaam zijn, maar het begrip eenzaamheid van een nieuwe betekenis voorzien waardoor we er allemaal op een andere manier mee om kunnen gaan.
Op het platform 'Voor Eenzaamheid' zijn al gedurende lange tijd goede social designers artistiek onderzoek aan het doen naar het onderwerp. Ik hoop dat ze met de ondersteuning vanuit The Art of Impact echt gaan knallen en de waarde van het artistieke onderzoek kunnen overbrengen aan relevante instellingen, bedrijven en het publiek. En dat er hierdoor verandering komt in de manier waarop we omgaan met eenzaamheid in de klas, op kantoor en op straat.

- Tabo Goudswaard, Intendant The Art of Impact