Statement The Art of Impact

In een wereld waarin beeldcultuur alles overheersend en vooral consumptief is, is de vrijheid om je eigen verhaal te maken bij je eigen beeld voor veel jongeren iets onbekends en nieuws. De kracht van Rotterdam nodigt ze uit om bij de foto’s die in de stad tentoongesteld staan, hun eigen fantasie vorm te geven. Twintig middelbare scholen zullen een masterclass in kijken en schrijven van de auteurs Sanneke van Hassel, Raoul de Jong en Bianca Boer ontvangen. Kunst, de foto’s van Rotterdam, is het vertrekpunt waarna de leerlingen het creatieve proces in gaan om hun eigen verbeelding literair vorm te geven en hun eigen kunst te maken. De kracht en schoonheid van woord en beeld worden tenslotte gebundeld in een boek met een verzameling van de mooiste verhalen.

- Adviescommissie The Art of Impact, eerste open oproep