Statement The Art of Impact

De urgentie om slagvaardig met vele maatschappelijke uitdagingen om te gaan is groot. Daarin is het creatieve repertoire van de kunstenaar een welkome aanvulling. Maar de samenwerking tussen kunstenaars en maatschappelijke organisaties gaat niet vanzelf goed. The Impact Society is een praktisch netwerk van kunstenaars en impactproducenten die snappen wat dit type werk inhoudt: pionieren, toegewijd zijn en langdurige partnerschappen met diverse stakeholders aangaan. In deze Society delen zij kennis, netwerk en ervaring met elkaar, maar ook met betrokken mensen die graag een bijdrage leveren aan de maatschappelijke impact van kunst, verbeelding en creativiteit. 

- Tabo Goudswaard, Intendant The Art of Impact