Statement The Art of Impact

Het plan om het gegeven mobiliteit in al haar facetten te beschouwen, is een interessant uitgangspunt voor een tentoonstelling, zeker als die zich geografisch ook op verschillende plaatsten afspeelt. De keuze voor relatief jonge kunstenaars kan een nieuw licht werpen op dit gegeven, omdat zij opgroeiden in een geglobaliseerde wereld, en verplaatsing voor hen een andere status heeft dan voor andere, oudere generaties. De bewezen kwaliteit van de instelling in Maastricht wekt vertrouwen, en ook de randprogrammering is een goede aanvulling op het thema.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep