Statement The Art of Impact

Doordat dit denkmodel realiteit wordt, kan RAAAF in samenwerking met bewegingswetenschappers, filosofen van de cognitieve wetenschappen en andere specialisten verkennen welke handelingsmogelijkheden deze werkomgeving biedt voor gebruikers en organisaties. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar een volgende versie. De film die Barbara Visser van gebruikers in het werklandschap maakte, laat zien dat interactie tussen mensen op de werkvloer heel anders wordt, doordat collega’s geen vaste werkpositie ten opzichte van elkaar hebben. The End of Sitting - Cut Out is bewust geen commercieel product, maar een kunstwerk. Dit biedt de mogelijkheid biedt om de installatie als een lang lopend experiment voor de werkplek van 2025 te zien. Het functioneert als ruimtelijk denkmodel dat zich doorontwikkelt en steeds nieuwe perspectieven schetst. Je bevinden in dit werk is een esthetische ervaring. Dit laat zien dat een goed kunstwerk zowel autonoom als toegepast kan zijn. Het vervult daarmee wat mij betreft een voorbeeldfunctie. Dit werk confronteert ons met onze dagelijkse praktijk, het is een ervaarbare aanzet tot nieuw gedrag. Net als bij veel kunstwerken is ook hier de fysieke ervaring een belangrijke component. Om de impact van het ondersteund staand werken écht te voelen, moet je het ook daadwerkelijk fysiek ervaren. Dit is nieuw en er zijn geen andere plekken zijn waar dit ervaren kan worden. The Art of Impact maakt The End of Sitting – Cut Out daarom graag mogelijk. We hopen dat dit door veel mensen ervaren zal worden uit alle lagen van de bevolking en nodigen ook van harte mensen uit die kunnen beslissen over de toekomst van de werkplek.

- TABO GOUDSWAARD, intendant The Art of Impact