Statement The Art of Impact

Terreinwinst is een prachtig voorbeeld van goed opdrachtgeverschap én van het samengaan van kunst en andere maatschappelijke terreinen. Terreinwinst brengt jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking met beeldende kunst, maar laat ook andere beoefenaars en toeschouwers van amateursport kennis maken met een nieuwe wereld, een andere manier van kijken. Met een extra impuls kunnen de succesvolle resultaten nog beter zichtbaar worden gemaakt en kan het project worden verbreed en voortgezet. Het is de bedoeling dat Terreinwinst ook op andere locaties zal worden voortgezet en de relatie tussen sport en kunst zal versterken.

- Tabo Goudswaard, intendant The Art of Impact