Statement The Art of Impact

Radicalisering is een van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken van dit moment. Dit wordt vaak in verband gebracht met moslim jongeren. Het project Radicaal Schrijven heeft een simpele en logische aanpak die we veel te weinig kiezen. Namelijk het bevragen van de moslim jongeren zelf: wat beweegt jou, wat wil je bereiken en wat vind jij radicaal?

In samenwerking met diverse scholen worden met leerlingen schrijfworkshops, een schrijfwedstrijd, debatten en een publicatie gerealiseerd. Literatuur is een vorm van kunst waarin alles geschreven kan worden en ons onvermoede inzichten in de werkelijkheid kan geven. In de kunst wordt radicaliteit juist als een kwaliteit gezien. Literatuur biedt jongeren de kans om vanuit de eigen subjectieve positie kennis te nemen van, zich in te leven in en zich te identificeren met de motieven en gevoelens van anderen.
Door zelf te schrijven onder begeleiding van inspirerende schrijvers worden eigen gedachten en gevoelens onder woorden gebracht worden. Dit kan werken als uitlaatklep, bijdragen aan het zelfvertrouwen en zorgt voor uitwisseling met anderen van dromen, gedachten en gevoelens.

El Hizjra betekent in het Arabisch letterlijk ‘de migratie’ en is de metafoor voor avontuur, de ontdekking van een nieuwe wereld en een nieuw bestaan. Ik verwacht dat dit project de juiste bijdrage is op weg naar een nieuwe toekomst, op weg naar ons nieuwe vaderland.

- Tabo Goudswaard, Intendant The Art of Impact