Statement The Art of Impact

Schrijver A.H.J. Dautzenberg staat bekend om zijn actieve rol in het maatschappelijk debat. Hij verkent taboes en stelt kritische vragen bij voor de hand liggende meningen. Op zijn initiatief verscheen eind 2013 de Quiet 500, een glossy magazine van 132 pagina’s waarin de (stille) armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht. Dit als tegenhanger van de Quote 500, het magazine dat rijkdom erotiseert en viert. Daarbij daagde hij de rijkste 500 Nederlanders uit om met hem mee te denken om de armoedeproblematiek aan te pakken. Rijkdom is immers “het gevolg van een succesvolle cocktail van creativiteit, doorzettingsvermogen, moed en onafhankelijkheid”, zo stelt hij. Op 17 oktober 2016, de Internationale Dag van de Armoede, zal een tweede editie van Quiet 500 uitgebracht worden. In het magazine zal ook verslag worden gedaan van het pilotproject Quiet Community. Een plan van twee Quote-miljonairs die gehoor hebben gegeven aan de oproep om armoede te verlichten. Dautzenberg zal samen met een redactieteam de productie van het nieuwe blad coördineren. Om de impact en kwaliteit van het blad te vergroten, zal hij ‘de literaire wereld’ bij de totstandkoming betrekken. Daarmee hoopt hij nog meer aandacht te generen voor de problematiek én schrijvers te activeren om een actieve rol te spelen in het maatschappelijk debat over dit onderwerp. Schrijvers kunnen hun creativiteit en fantasie inzetten om discussies op gang te brengen en/of oplossingsrichtingen voor te stellen. Ik bewonder de scherpte, de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van Anton Dautzenberg en selecteer Quiet 500 als voorbeeldproject voor The Art of Impact.

- Tabo Goudswaard, Intendant