Statement The Art of Impact

STEIM is een onafhankelijk centrum voor elektronische muziek en muziekinstrumenten, dat sinds 1969 ruimte en podium biedt aan vooruitstrevende projecten en experimenten op het gebied van elektronische muziek. Sinds enkele jaren werkt STEIM samen met zorginstelling Vanboeijen in Assen aan een muziekinstrument voor mensen met meervoudige beperkingen. Muziek is voor veel cliënten van Vanboeijen een van de weinige manieren waarop ze nog betekenisvol kunnen communiceren. Traditionele muziekinstrumenten zijn echter veel te moeilijk om te bespelen voor mensen die een geestelijke leeftijd hebben van soms maar enkele maanden tot een paar jaar oud.

Met de muziekinstrumenten is uitvoerig getest. Een vervolgtraject moet er voor zorgen dat de instrumenten verder ontwikkeld kunnen worden en klaar kunnen worden gemaakt voor breder gebruik dan alleen bij Vanboeijen.

STEIM wordt voor hun programma ondersteund vanuit de Deelregeling Meerjarige Programma’s van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De samenwerking in het project tussen aan de ene kant STEIM en de daaraan verbonden kunstenaars en ontwerpers, en aan de andere kant Vanboeijen, die een duidelijke probleemstelling hebben geformuleerd, was in de ogen van het Stimuleringsfonds een interessante casus om kunst en maatschappij dichter bijeen te brengen.”

- Tabo Goudswaard, Intendant The Art of Impact