Statement The Art of Impact

Stichting Stad in de Maak signaleert terecht dat de stad een survival of the fittest dreigt te worden, waarbij de stedelingen zich verdringen om woonruimte, banen en de publieke ruimte. Oplossingen zoeken voor zulke wicked social problems vergt een originele aanpak, waarbij je onverwachte partijen aan elkaar koppelt. Dit project doet dat door een interessante testcase te ontwikkelen in Rotterdam Noord. Het principe van de meent geeft een traditioneel tintje, maar de uitvoering is sprankelend en modern. Omdat de initiatiefnemers cultureel ondernemerschap, beeldende kunst en toegepaste kunst combineren, gelooft de jury dat er op Pioniersmeent De Stokerij veel te beleven, kijken en overdenken zal zijn. Deze meent kan bovendien na afloop van het project voortbestaan en als inspiratie dienen voor toekomstige projecten elders.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep