Statement The Art of Impact

Stichting De Werkelijkheid heeft naar aanleiding van de vluchtelingenstroom gemeend dat een broedplaats nodig is waar vluchtelingen in gesprek kunnen treden met 'inheemse' Amsterdammers, en, belangrijker, waar ze samen tot kunst kunnen komen. Een verlangen dat de commissie zonder meer onderschrijft. Ook bereidt het project 'Ondertussen' de bewoners van de Spaarndammerbuurt voor op het geplande asielzoekerscentrum in de Houthavens. Het verband tussen kunst en maatschappij is goed onderbouwd. De samenwerking die Stichting De Werkelijkheid is aangegaan met partijen als de gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en Musicians without Borders, heeft de commissie bovendien de hoop gegeven dat het project duurzaam zal zijn. De betrokken kunstenaars, die uit Sierra Leone, Syrië, en Bosnië komen, zorgen ervoor dat Ondertussen zich niet beperkt tot het hier en nu.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep