Statement The Art of Impact

Een kijkje in de keuken van het huidige migratie- en asielbeleid, aan de hand van de verhalen van vier Afghaanse jongens, die, nu zij meerderjarig geworden zijn, terug moeten naar het land van herkomst. Naast het gegeven dat asielzoekers een gezicht krijgen, en deze problematiek niet algemeen naar juist specifiek wordt benaderd, wordt ook de context waarin de jongens zich bevinden goed belicht in de verhaallijn van een drietal gepensioneerde Nederlanders die hen met raad en daad bijstaan. Naar ons idee is het inderdaad belangrijker dan ooit om de asielzoeker een gezicht, een identiteit te geven, en los te maken van de abstractie van de groep. Deze film wil dat specifiek doen, en om die reden honoreren wij dit plan.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep