Statement The Art of Impact

De initiatiefnemers van 'Nightwaking II' geven aandacht aan de groep mensen met een meervoudige beperking en dan in het bijzonder de groep van mensen met aangeboren doofblindheid. Het doel is om mensen zonder beperking meer begrip te laten krijgen voor deze - vaak vergeten - groep en aandacht te vestigen op het feit dat ook deze mensen recht op een volwaardige plek in de maatschappij hebben. Zij laten op een originele manier zien en ervaren hoe het is om doofblind te zijn. 'Nightwalking II' is een locatievoorstelling, reizend langs zomerfestivals en zomerevenementen. Het is een mobiele installatie waarin film, dans, ervaringstheater, en beeldende kunst samenkomen. Bijzonder vindt de commissie ook dat er zowel professionele kunstenaars als amateurs met een visuele/auditieve beperking aan meewerken.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep