Statement The Art of Impact

De energierevolutie vraagt niet alleen maar om nieuwe technologieën. Zij vraagt om een andere manier van denken en werken. Met het project 'Muziek van de Dommel' wordt een aanzet gedaan om die andere manier van denken op speelse en artistieke wijze onder het voetlicht te brengen. Door de combinatie van techniek en natuur past het project goed in de regio Eindhoven, waarbij wij tevens zien dat de juiste partners in de regio zijn benaderd om dit project ook tot een artistiek succes te maken. Ook de intentie om dit project een duurzaam karakter te geven, in de zin dat er permanente of terugkerende werken uit zouden kunnen ontstaan, wordt door de commissie als zeer positief ervaren.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep