Statement The Art of Impact

Steeds meer zorgtaken komen te liggen bij familie en vrienden. De documentaire 'Moeder aan de Lijn' gaat in op de dilemma’s van de mantelzorg. Welke impact heeft de dagelijkse zorg voor een moeder op een dochter? De makers (CTM Docs) hebben ervaring met het maken van dit soort producties en schakelen andere deskundigen in. Zowel het thema, de vorm van een documentaire, als de makers boezemen veel vertrouwen in dat hier een hoogstaand product uit voort vloeit, alsook een maatschappelijk relevant werk.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep