Statement The Art of Impact

Er bestaan veel non-fictie boeken over medische aandoeningen, rechtlijnig gericht op het oplossen van het medische probleem. Maar de patiënt is meer dan alleen zijn of haar aandoening. Deze literatuurlijst verwijst naar fictie waarmee zorgverleners en ouders en iedereen die dat wil, zich kunnen inleven in het gemoed van het kind dat om moet gaan met een aandoening. Het meevoelen zorgt voor meer begrip voor de impact van de aandoening op het dagelijks leven en de ontwikkeling van het kind. Een warm en betrokken initiatief dat ik graag ondersteun.

- Tabo Goudswaard, Intendant The Art of Impact