Statement The Art of Impact

Largo van Karel van Laere is een klein, bijzonder project, zowel in vorm als in thematiek. Een korte film over iemand die wordt voortgesleept, vanuit de vraag hoe het is om verlamd te zijn. Ondanks het feit dat het hier twee niches betreft, heeft de commissie de hoop en de overtuiging dat Largo iets teweeg kan brengen.

- Adviescommissie 1e open oproep