Statement The Art of Impact

Vooroordelen komen in alle tijden voor. Ze ontnemen de blik op wie de ander nu echt is. Met het creëren van portretten wil dit project inzoomen op de mensen die achter ‘het beeld’ schuilgaan. Het is aantrekkelijk dat deze expositie zal reizen en op verschillende treinstations te zien zal zijn. Hiermee zullen de portretten en de boodschappen erachter, ontegenzeggelijk impact gaan hebben.
- Adviescommisie The Art of Impact, tweede open oproep