Statement The Art of Impact

Wie wil weten wat dementie, soms op jonge leeftijd, betekent voor de patiënt zelf en zijn dierbare omgeving? Wie wil zijn ogen openen voor deze realiteit van het leven? We hebben daar enige hulp bij nodig. Het script voor de film over Jacob Splinter (55) die in zijn eigen hersenlabyrint verdwaald raakt, ontregelt, ontroert en verontrust. Een film die er mag komen, om de problematiek voor een breed publiek te ontsluiten. Om empathie te oogsten voor degenen die het treft en hun directe, dierbare omgeving. Als artistieke kwaliteit en maatschappelijke relevantie elkaar ergens vol raken, is het hier wel.

De combinatie met een bewustwordingscampagne ondersteunen we van harte. Want een film die de ogen opent, moet je wel willen zien.

- Adviescommissie The Art of Impact, eerste open oproep