Statement The Art of Impact

Het project The Innocent Body van beeldend kunstenaar Roland Schimmel is een bijzondere samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven en partners uit zowel het onderwijs, de wetenschap als het bedrijfsleven. Met specialisten en studenten van de TU Eindhoven en met verschillende bedrijven werkt de kunstenaar aan een project waarbij de werking van lichamelijke waarneming centraal staat. Centraal uitgangspunt is de veronderstelling dat er een verband bestaat tussen het illusoire, ongrijpbare karakter van het nabeeld, en het virtuele, interactieve karakter van de nieuwe beeldtechnologie. We kijken met onze ogen maar ook met ons brein. De hersenen produceren beelden die niet altijd daadwerkelijk aanwezig zijn, zoals nabeelden. The Innocent Body is een artistiek onderzoek naar verschijnselen en processen die in ons gezichtsvermogen ontstaan. Roland Schimmel wil met de bijdrage van The Art of Impact zijn theoretische kennis verdiepen door een nieuwe samenwerking aangaan met onder meer het Donders Instituut voor neuroscience in Nijmegen, resulterend in het project 'Innocent Technology'. Zo kan het gedachtengoed rondom het project niet alleen technisch en visueel, maar ook filosofisch en inhoudelijk versterkt worden.

- Tabo Goudswaard, Intendant The Art of Impact