Statement The Art of Impact

Het team van Hacking Habitat agendeerde al eerder urgente maatschappelijke vraagstukken en doen dat ook nu weer. Het zijn doeners onder het motto show AND tell. Met tomeloze energie engageren ze mensen en organisaties aan hun programma waarin de kunsten een centrale rol spelen.
Ze creëren bewustzijn en zijn aanjagers van dwarsverbanden tussen disciplines en praktijken. Met de Nationale Ombudsman is vormgegeven aan een gezamenlijk proces van leren en elkaar inspireren. Deelnemers worden in staat gesteld hun netwerk, kennis en kunde te delen.
Het gezamenlijk hacken levert concrete voorbeelden tot navolging op. Op een levendige en kritische manier wordt de interactie aangegaan met systemen en procedures. Deze systemen worden ter discussie gesteld, ze worden ontregeld, maar het zijn ook voorstellen hoe ze met elkaar te organiseren, te veranderen en te vernieuwen.
- Tabo Goudswaard, intendant The Art of Impact
De commissie heeft unaniem zijn waardering uitgesproken voor het project van Stichting Niet Normaal, dat gericht is op het kantelen van waarneming, bewustwording en gedragsverandering. Het project is degelijk ingebed in het veld en omringt zich met een indrukwekkende lijst van waardevolle makers en partners en toont zich daarnaast in de opzet realistisch, spraakmakend en divers. Hacking Habitat is een brede manifestatie, die veel verschillende vormen aanneemt met een hoog artistiek niveau, waarbij de verborgen systemen van deze tijd invoelbaar gemaakt worden.
- Adviescommissie The Art of Impact, eerste open oproep