Statement The Art of Impact

Om tal van redenen is het bijzonder moeilijk gebleken voor kinderen van vandaag de dag om in contact te komen met de kunstvorm dans. Voetbal daarentegen wordt geen kunst genoemd, maar blijft groeien in populariteit. Vandaar de op het oog merkwaardige samenwerking tussen Holland Dance en ADO Den Haag; met als doel om kinderen door middel van een hoogwaardig lesprogramma, te enthousiasmeren voor dans én voetbal, om hen zo te laten nadenken over de overeenkomsten en verschillen tussen sport en bewegingskunst. De bevlogenheid en kennis van zaken van de ondernemers heeft de commissie van The Art of Impact in een mondeling gesprek overtuigd van de slagingskans van het even ambitieuze als vrolijke project.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep