Statement The Art of Impact

In het kader van 75 jaar wederopbouw Rotterdam stelt Kunstblock (bestaande uit de Rotterdamse instellingen Witte de With Center for Contemporary Art, Showroom MAMA, WORM, V2_ Institute for Unstable Art en TENT) voor een jaar lang één maker als resident te vragen, om zich hier op verschillende manieren toe te verhouden. Het is een geniale zet om de schrijver, verzamelaar, ontwerper en kunstenaar Douglas Coupland hiervoor uit te nodigen. Zijn baanbrekende werk "Generation X: vertellingen voor een versnelde cultuur" (1991) markeert het begin van een wereldbeeld dat ons tot op de dag van vandaag bezighoudt. Zijn deelname kan een spannend programma opleveren met vertakkingen in vele disciplines. De vragen die hij stelt bij technologische vernieuwing kunnen een interessante relatie aangaan met het centrale thema van 75 jaar Rotterdamse wederopbouw.

- Adviescommissie 1e open oproep