Statement The Art of Impact

Er is onrust en er zijn veel maatschappelijke vragen rond grote vee-dichtheden in Brabant (m.n. in het Peelgebied) in relatie tot milieubelasting, gezondheid en dierenwelzijn. De vraag om verandering wordt steeds sterker en de agrarische sector vraagt zich af hoe die verandering vorm gegeven kan worden zodanig dat landbouw en veehouderij toekomst houden, in balans met de directe omgeving en invulling gevend aan de vragen van de consument. FoodLabPeel is een uitwerking van het platform Agri Meets Design: een gebiedsgericht onderzoek met kunstenaars en boeren naar nieuwe handelingsperspectieven rondom de intensieve veeteelt in de Peel. In samenwerking met bkkc is het artistieke onderzoeksproces professioneel ingericht: ZLTO biedt de ruimte voor artistieke vrijheid en tegelijkertijd toegang tot de praktijk van het vraagstuk. Er zal veelvuldig gecommuniceerd worden over de voortgang naar belanghebbenden en het brede publiek. De lokale betrokkenheid van ZLTO, hun netwerk met relevante organisaties en overheden en hun ambitie om duurzame veranderingen in dit complexe en urgente vraagstuk te realiseren, maakt ze de geschikte organisatie om ondersteuning vanuit The Art of Impact te ontvangen.

- Tabo Goudswaard, intendant The Art of Impact