Statement The Art of Impact

Aan thuiszorgmedewerkers wordt aan alle kanten getrokken. Door de mensen aan wie ze zorg verlenen, door gemeenten, zorgorganisaties en door de eis van bureaucratische verslaglegging. Dit project wil de maatschappelijk dilemma’s tonen van de thuiszorg. In zijn vorm is het project sterk door zijn eenvoud: middels een theatervoorstelling die op locatie zal worden gespeeld – dicht op de huid dus - zal daarna een gesprek over dit thema worden gevoerd.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep