Statement The Art of Impact

In een tijd dat milieuproblematiek centraal staat op de politieke en maatschappelijke agenda, is deze film over de in 2014 overleden Nederlandse kunstenaar en visionair Peter Westerveld opvallend relevant. De film volgt Westerveld en zijn controversiële ideeën over een periode van bijna 3 jaar. Balancerend op de scheidslijn tussen geniaal en gek en de natuurlijke elementen als visuele thema’s benuttend, wordt in deze film niet alleen een specifieke oplossing gezocht voor het klimaatprobleem maar wordt ook de rol van het individu als aanjager van verandering onderzocht. De commissie heeft waardering voor de manier waarop een complex gegeven wordt aangekaart en is van mening dat het verhaal en het onderzoek van Peter Westerveld absoluut het verfilmen waard is.

- adviescommissie The Art of Impact, eerste open oproep