Statement The Art of Impact

Gé Reinders heeft een bijzondere positie in het veld, waarbij velen hem herkennen als een bijzondere maker. Dat hij zich inzet voor laaggeletterdheid, wat een urgent thema is, en daarvoor een breed publiek met vele partners wil betrekken, en hierbij een aantal aansprekende sterren weet te benaderen is voorbeeldstellend. Het massale bereik, de digitale aanpak en vooral het gebruik van oefenen.nl zorgen hopelijk dat dit project veel nieuwe mensen bij kunst kan betrekken, en een bijdrage kan bieden aan hun maatschappelijke ontwikkeling.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep