Statement The Art of Impact

De Eenzame Uitvaart heeft het initiatief van Bart FM Droog, toenmalig stadsdichter van Groningen, verder uitgebouwd tot een begrip dat weerklank heeft gevonden in andere Nederlandse steden en zelfs buiten onze landsgrenzen. De samenwerking met maatschappelijke instellingen, zoals de gemeente en begraafplaats, zijn van essentieel belang voor de draagkracht en de kwaliteit van het werk. Door hun inspanningen bewijzen de dichters van dienst al bijna 15 jaar een laatste eer aan doden zonder nabestaanden, door tijdens de begrafenis een speciaal voor de gestorvene geschreven gedicht voor te dragen. Het is een uniek voorbeeld van een project dat wordt gedragen door kunstenaars en maatschappij en daardoor goed past bij de doelstellingen van de The Art of Impact.

- Tabo Goudswaard, Intendant The Art of Impact