Statement The Art of Impact

Met dit initiatief van BredaPhoto wordt het begrip “participatiemaatschappij” vanuit verschillende kanten van de wereld belicht. In Nederland leidt de terugtrekkende overheid tot discussies over een tweedeling in de samenleving. Kan iedereen wel meekomen of is de verzorgingsstaat alleen nog voor mondige burgers? BredaPhoto laat via een heel andere invalshoek nadenken over en kijken naar, hoe andere samenlevingen met het onderwerp van zelfredzaamheid omgaan. De commissie vindt het feit dat BredaPhoto, international photo festival, de World Press Photo foundation en het jonge platform voor onderzoeksjournalistiek Yournalism de handen ineen slaan, de impact van dit project versterkt. Een fototentoonstelling, geschreven verhalen en debat maken dit project tot een rijke, originele manier van storytelling, waarin diversiteit, creativiteit en uitwisseling van ideeën tot stand komt.

- Adviescommissie The Art of Impact, Tweede open oproep