Statement The Art of Impact

‘Privacy is een basisprincipe om in vrijheid te kunnen leven’ aldus MOTI. In een tijd waarin onze privacy – en vooral het gebrek daar aan – een hot item is, en voor velen voelt als een natuurkracht waar maar weinig tegen te doen is als je wilt blijven telefoneren, Facebooken en Whatsappen, is er de behoefte om te kunnen begrijpen wat er achter de virtuele schermen gebeurt en hoe we daar zelf als gebruiker invloed op kunnen uitoefenen. Door designers en technische professionals aan elkaar te koppelen wil MOTI met dit project de complexe wereld van het versleutelen toegankelijk maken voor gewone gebruikers die wij allen zijn. Door in te zetten met een 10-jarenvisie op het onderwerp toont MOTI hoezeer zij niet alleen het heden maar ook de toekomst, hoe ongewis en veranderlijk ook, van belang achten bij onderwerpen als deze. Daarnaast wordt veel energie gestoken in het opzetten van een groot netwerk van partners, waarmee het museum laat zien dat gebundelde krachten noodzakelijk zijn bij dit belangwekkende onderwerp.

- Adviescommissie The Art of Impact, Eerste open oproep