Statement The Art of Impact

De Waag Society neemt een bijzondere positie in tussen kunst, wetenschap en maatschappij. Als kunstenaarscollectief maken ze producten die eerder wetenschappelijk of maatschappelijk zijn maar die toch onmiskenbaar een artistieke waarde hebben. En bovenal laten ze zich steeds leiden door wat maatschappelijk relevant is. In het project BioStrike is dat het probleem dat kennis over medicijnen en in het bijzonder antibiotica geconcentreerd is bij een paar, belanghebbende bedrijven. De Waag wil dat doorbreken door het organiseren van zogenaamde “bio hack” waar de “hackers cultuur" toegepast wordt in de geneeskunde en biologie.

- adviescommissie The Art of Impact, eerste open oproep