Statement The Art of Impact

Mediamatic is een lab en presentatie-instelling voor de Kunsten en hun maatschappelijke en technologische uitdagingen. Aanvankelijk waren de technieken waarmee de vormgevers en kunstenaars die zijn betrokken bij de projecten van Mediamatic werkten die van de elektronische beeldmedia. Eerst analoog, later digitaal, interactief, genetwerkt en sociaal. In de afgelopen jaren hebben ze een overgang gemaakt naar bio-technologieën. Bio-technologie zal in de visie van Mediamatic de meest bepalende worden van de 21e eeuw. Voor de hele maatschappij en voor de industrie, maar zeker ook voor de kunsten. Kunstenaars en ontwerpers hebben een groeiende interesse in de vragen en mogelijkheden die de life-sciences bieden. In de vorige eeuw waren er incidenteel kunstenaars die zich al op dit gebied begaven en op dit moment zien we een groeiende avant garde van ontwerpers en kunstenaars die werken met levende organismen. Ze doen dat in zeer diverse contexten en vormen. Het belang van deze ontwikkeling zal volgens Mediamatic alleen maar groeien in de komende decennia. Bio Art Supplies is een vaste publieksopstelling over Bio design en kunst op de nieuwe locatie van Mediamatic in Amsterdam. Het wordt een tentoonstelling met zeer laagdrempelige toegankelijkheid. Die bereikt Mediamatic door de tentoonstelling te presenteren als winkel. Zo ontsluiten ze actuele ontwikkelingen op het gebied van kunst en life sciences voor een veel breder publiek. Mediamatic wordt voor hun programma ondersteund vanuit de Deelregeling Meerjarige Programma’s van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De commissie van deze regeling ziet de waarde van de verbindingen die Mediamatic legt tussen de creatieve industrie en onder ander het bio art en designveld. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ziet in het programma van Mediamatic aansluiting op de doelen van The Art of Impact, en heeft daarom Mediamatic in staat gesteld om een van de lopende trajecten in bereik te verbreden door bij te dragen aan een fysieke plek waarin de resultaten kunnen worden gedeeld.

- Tabo Goudswaard, intentant The Art of Impact