Statement The Art of Impact

Rotterdam is een circusstad, maar ook een stad waar een te groot aantal kinderen te weinig bewegen. Dit project probeert de twee aan elkaar te linken. Spelen en bewegen gaan naadloos in elkaar over. Een cultuurfenomeen en een maatschappelijk probleem komen samen, en vinden een mogelijke oplossing. Een mooi initiatief, en een nuttig doel.
- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep