Statement The Art of Impact

De aardbevingen in Noord-Groningen als gevolg van de gasboringen hebben de onderlinge relaties van betrokkenen in het gebied sterk onder druk gezet. Being there wil de verdeeldheid doorbreken en zoeken naar een nieuw gemeenschappelijk handelingsperspectief. De kunstenaars hebben een verrassende onderzoeksstrategie. Ze gaan bij de introverte bewoners langs en vragen naar hun bevingsverhalen. Ook verzamelen ze voorbeelden van inventieve manieren om op de veranderende omstandigheden te anticiperen. Door de muren van de gebouwen heen wordt een bibliotheek opgericht die alle aspecten van het leven met de bevingen behandeld. Deze is open voor het publiek. Hiermee creëren ze een belangrijke aanvullende bron voor het vinden van een oplossing in dit urgente Nederlandse vraagstuk.

- Tabo Goudswaard, Intendant