Statement The Art of Impact

Een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van tegenwoordig is: hoe om te gaan met hen die buiten de boot vallen? Zij die lijden aan ernstige psychische ziektes bijvoorbeeld; stichting Beautiful Distress probeert de taboes aangaande deze mensen te doorbreken. Dat bewijzen ze met het sinds twee jaar actieve artist-in-residency-programma op de psychiatrie afdeling van Kings County Hospital, New York. Dat de stichting de observaties van de kunstenaars nu wil vatten in een discussie met publiek, deskundigen en overheid, is een logische en belangrijke volgende stap, die The Art of Impact dan ook van harte ondersteunt.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep