Statement The Art of Impact

In Amsterdam Vertelt worden sociale en artistieke elementen gecombineerd tot een overtuigend project, om bij te dragen aan de sociale cohesie, maatschappelijke participatie en leefbaarheid in Amsterdamse wijken. Foam Fotografiemuseum Amsterdam en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) hebben beide de kennis en de ervaring om vanuit hun eigen kwaliteiten - fotografie en taal - gezamenlijk ontmoetingen en events te organiseren, dwars door culturen en generaties heen. The Art of Impact gelooft in de maatschappelijke impact door de manier waarop inhoud, proces en de gekozen eindpresentaties aansluiten bij de diversiteit van de Amsterdammers en de dynamiek van hun leefomgeving. Dit verhaal van Amsterdam zal door zijn zichtbaarheid, naast de artistieke waarde, zeker ook educatief voorbeeld stellend kunnen zijn.

- Adviescommissie 1e open oproep