Statement The Art of Impact

Het project 'All Future Memories' beschouwt het menselijke geheugen van verschillende kanten en brengt die op een verrassende wijze met elkaar in verband. Enerzijds krijgen steeds meer mensen Alzheimer, anderzijds slaat ons collectieve online geheugen alles van ons op. De Brakke Grond weet deze thematiek te vertalen in een bonte mix van interventies en zoektochten, met nieuw werk van relevante kunstenaars, onderzoek en diverse publieksevenementen. Het project is niet alleen beschouwend, maar stelt zich ten doel de bezoekers concrete handvatten te geven om zich zelfredzaam op te stellen. De commissie ondersteunt deze uitdaging van harte.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep