Statement The Art of Impact

Een monument is een elegante en traditionele vorm om via kunst bewustzijn te creëren rond een thema. Daarnaast past het monument in de ontwikkeling van het denken over aids in de samenleving. Krachtig aan dit project is de allure van de kunstenaar, in combinatie met de prominente plek en de vele partners die hier hun schouders onder willen zetten. De hoeveelheid aan sponsors, de betrokkenheid van commerciële partijen, maar ook de status van de betrokken kunstenaar scheppen veel vertrouwen in het vervolg.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep