Statement The Art of Impact

Met taal en taalverwerving heeft Stichting Zinaplatform een zeer urgent en actueel thema te pakken. Voor nieuwkomers in Nederland is de taal spreken van groot belang, wat natuurlijk het beste gaat als ze met Nederlanders in contact komen. Dit project is sterk op beide fronten: de voorstelling wordt een dynamische en theatrale zone waarin mensen die wel en niet Nederlands spreken, elkaar op basis van gelijkwaardigheid ontmoeten en aan de slag gaan met taal. De jury denkt dat door de samenwerking met onder meer de gemeente, een school, een taalinstituut en een zorginstelling het project een grote lokale betekenis kan krijgen.

- Adviescommissie The Art of Impact, tweede open oproep