The Art of Impact onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke impact op een maatschappelijk thema of vraagstuk.

Over The Art of Impact

The Art of Impact is een tijdelijk stimulerings- en onderzoeksprogramma, gericht op nieuwe en bestaande kunst- en kunstenaarsprojecten met duidelijke impact op een maatschappelijk thema of vraagstuk.

The Art of Impact biedt financiële en immateriële ondersteuning aan bestaande en nieuwe projecten die, al dan niet in samenwerking met een maatschappelijke partner, duurzame impact nastreven binnen én buiten het culturele domein.

Daarnaast doet The Art of Impact onderzoek naar de werkwijze van makers en producenten, de succes- en risicofactoren van samenwerking en de kwalitatieve resultaatmeting van de ondersteunde projecten.

Ten slotte draagt The Art of Impact bij aan de zichtbaarheid van de geselecteerde projecten, door middel van een interactieve website, de organisatie van bijeenkomsten met makers en maatschappelijke producenten en verschillende presentatiemomenten van ondersteunde projecten.

In 2015 hebben er twee open oproepen plaatsgevonden. Uit in totaal ruim 700 aanvragen werden ongeveer 80 nieuwe projecten geselecteerd. Daarnaast worden in totaal ruim 40 bestaande projecten geselecteerd door de intendant. In 2016 richt het programma zich voornamelijk op de uitvoering van de geselecteerde projecten, op onderzoek en op het beter zichtbaar maken van de voortgang en de resultaten van de geselecteerde projecten.

Bekijk hier ons beeldverslag van twee jaar The Art of Impact.

The Art of Impact is in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds en Nederlands Letterenfonds.

Lees hier de Algemene voorwaarden en werkwijze van The Art of Impact en de werkwijze van de intendant.

Het programma maakt deel uit van de Stimuleringsregeling voor Innovatie en Promotie, waarvan het Mondriaan Fonds de penvoerder is.

 

Programmateam

 • Programmadirecteur
  Michiel Munneke
  Programmadirecteur Michiel Munneke (1970) heeft sociologie en antropologie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en haalde zijn doctoraal communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Michiel is van 1995 tot 2000 werkzaam geweest in verschillende rollen bij de stichting World Press Photo totdat hij in 2001 werd benoemd tot directeur. Vanaf eind 2014 werkt hij als zelfstandig ondernemer. Naast het aansturen van The Art of Impact adviseert hij het bestuur van Child Helpline International en volgt hij een senior Leadership Program aan de Nyrenode Business University.

  “Mijn ambitie met The Art of Impact is het creëren van een uniek en tot voorbeeld strekkend portfolio van projecten waarbij de kracht van kunst & cultuur centraal staat in de verbinding met andere sectoren van de samenleving. Ik beschouw het als een onderzoekend programma dat een “boost” geeft aan bestaande projecten en nieuwe initieert!”
 • Intendant
  Tabo Goudswaard
  Intendant Tabo Goudswaard (1976) is opgeleid als autonoom kunstenaar aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Aansluitend studeerde hij aan No Academy, de post-graduate opleiding voor social design in Amsterdam. Als social designer ontwerpt hij nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Hij zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe, concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Door zijn werk is hij ervan overtuigd geraakt dat kunstenaars een cruciale rol kunnen spelen bij het vormgeven van de samenleving.

  "Het programma The Art of Impact zie ik als een stevige impuls voor een nieuwe (kunst)beweging die past in deze tijd. Steeds meer kunstenaars en medewerkers van organisaties en bedrijven zien het belang van samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. The Art of Impact maakt het mogelijk om in gezamenlijkheid te ontdekken hoe artistieke kracht zich kan verhouden tot diverse maatschappelijke processen en om de succesvolle mechanismen daarin te identificeren."
 • Programmamedewerker
  Lara Riga
  Programmamedewerker Lara Riga (1987) studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder werkte ze als redacteur bij het tijdschrift Kunstbeeld en als office manager en medewerker publiciteit bij Studio Drift.

  “The Art of Impact zie ik als een programma dat bijdraagt aan de totstandkoming van een duurzame kruisbestuiving tussen de samenleving en de kunstwereld. We onderstrepen de kracht van samenwerking tussen deze twee (ogenschijnlijk) verschillende werelden en maken deze door middel van onze website zichtbaar voor iedereen. Op deze manier hoop ik dat in de toekomst organisaties & bedrijven enerzijds en de kunstwereld anderzijds elkaar als vanzelfsprekend weten te vinden bij het aan de kaak stellen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken.”

Adviseurs eerste open oproep

Joost van Alkemade, directeur Nederlandse Organisaties Vrijwilligers
Theo Andriessen, zelfstandig adviseur, zakelijke leider, creatief producent
Christine de Baan, adviseur, curator
Jan Bonjer (voorzitter), hoofdredacteur Het Financieele Dagblad
Femke Dekker, freelance curator, adviseur hedendaagse kunst en design
Paulien Dresscher, media researcher, curator, adviseur
Anne Mieke Eggenkamp, eigenaar EEG, creatieve strategie
Bas Haring, bijzonder hoogleraar en filosoof
Abeltje Hoogenkamp, predikant, adviseur, plannenmaker
Chris Keulemans, schrijver, moderator, oprichter Tolhuistuin
Jean Bernard Koeman, beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker
Timo de Rijk, hoogleraar, curator
Femke Rotteveel, verbinder, adviseur
Lili Schutte, uitvoerend musicus, adviseur en studiecoördinator Conservatorium Amsterdam
Carmelita Serkei, cultureel producent, adviseur
Marius Smit, zelfstandig ondernemer, oprichter Plastic Whale
Barbara Visser, beeldend kunstenaar, filmmaker, voorzitter Akademie van Kunsten (KNAW)

Adviseurs tweede open oproep

Raoul Boer, theaterdirecteur, jurylid VSCD jeugdtheater
Shanti Ganesh, cognitieve neurowetenschapper, kunstenaar, directeur kladlab for art-science research
Lonneke van Genugten, hoofdredacteur OneWorld
Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond, ondernemer, schrijver
Ellen Havenith, filmproducer
Daan Heerma van Voss, schrijver
Joost Heijthuijsen, bestuurder, adviseur, publicist
Sabrina Kamstra, kunsthistorica, hoofd kunstzaken Academisch Medisch Centrum, adviseur
Willemijn Maas (voorzitter), ondernemer, voorzitter Nationaal Restauratiefonds, lid Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds
Sereh Mandias, architect, schrijver, filosoof
Marius Smit, zelfstandig ondernemer, oprichter Plastic Whale
Mirjana Smolic, multidisciplinaire kunstenaar, social change projecten
Farid Tabarki, founding director Studio Zeitgeist, tijdgeestonderzoeker, columnist Het Financieele Dagblad
Barbara Visser, beeldend kunstenaar, filmmaker, voorzitter Akademie van Kunsten (KNAW)