Onderzoek

The Art of Impact heeft een onderzoekend en experimenteel karakter met een duidelijk doel om te leren. Het doel van het programma is om meer inzicht te krijgen in hoe samenwerkingen tot stand komen, hoe ze optimaal kunnen werken en hoe ze uiteindelijk de beoogde (maatschappelijke) impact teweeg brengen. De praktijkervaringen van de ondersteunde projecten vormen de basis van dit onderzoek, dat in samenwerking met KWINK groep is opgezet. In het onderzoek staan twee hoofdvragen centraal:

  • Wat is de maatschappelijke impact van de projecten van The Art of Impact?
  • Hoe draagt samenwerking daaraan bij (hoe werkt dat, wat zijn de succesfactoren, wat zijn de drempels, uitdagingen of valkuilen)?

Het ophalen van de informatie vond plaats op twee manieren. Via de website werden alle ondersteunde projecten bevraagd, zowel voorafgaand aan als na afloop van het project.

Voorafgaand aan de start van de projecten werden de volgende vragen beantwoord:

  1. Met wie werk je samen?
  2. Hoe ga je samenwerken?

Na afloop van de projecten werden de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat zijn de effecten van wat jullie hebben gedaan?
  2. Met wie heb je dit gedaan?
  3. Wat zijn jouw belangrijkste tips?

Vervolgens konden betrokkenen online lessen, successen en andere inzichten & ervaringen delen die tijdens het proces werden opgedaan. Daarnaast is KWINK groep met 15 projecten de diepte in gegaan door (meerdere) interviews te houden met betrokkenen.

Het onderzoek is afgerond en hier te lezen: Onderzoeksrapport The Art of Impact door KWINK groep.