Veelgestelde vragen

 • Wat is The Art of Impact?

  The Art of Impact is een tijdelijk stimulerings- en onderzoeksprogramma, gericht op nieuwe en bestaande kunst- en kunstenaarsprojecten met duidelijke impact op een maatschappelijk thema of vraagstuk.
  The Art of Impact biedt financiële en immateriële ondersteuning aan bestaande en nieuwe projecten die, al dan niet in samenwerking met een maatschappelijke partner, duurzame impact nastreven binnen én buiten het culturele domein.
  Daarnaast doet The Art of Impact onderzoek naar de werkwijze van makers en producenten, de succes- en risicofactoren van samenwerking en de kwalitatieve resultaatmeting van de ondersteunde projecten.
  Ten slotte draagt The Art of Impact bij aan de zichtbaarheid van de geselecteerde projecten, door middel van een interactieve website, de organisatie van bijeenkomsten met makers en maatschappelijke producenten en verschillende presentatiemomenten van ondersteunde projecten.

 • Voor wie is The Art of Impact bedoeld?

  The Art of Impact is er voor alle beeldend kunstenaars, schrijvers, dichters, podiumkunstenaars, filmmakers, ontwerpers, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector met plannen of projecten die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken.

 • Is The Art of Impact een nieuw fonds?

  Nee, The Art of Impact is geen nieuw fonds. Het is een tijdelijk programma dat zich nadrukkelijk richt op kunstprojecten die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de reguliere subsidiemogelijkheden van de cultuurfondsen.
  The Art of Impact is in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nederlands Filmfonds.

 • Kan ik subsidie aanvragen bij The Art of Impact?

  Helaas is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen bij The Art of Impact. In 2015 heeft The Art of Impact twee keer een open oproep uitgeschreven voor nieuwe projecten. De eerste open oproep heeft 428 aanvragen en uiteindelijk 36 nieuwe ondersteunde projecten opgeleverd; de beoordelingsprocedure van de tweede open oproep (290 aanvragen) is momenteel in volle gang.
  Voor bestaande projecten kan geen aanvraag worden ingediend. Beloftevolle bestaande projecten worden rechtstreeks door de intendant benaderd en eventueel geselecteerd. Lees meer over de werkwijze van de intendant onder het kopje Organisatie.

 • Op welke maatschappelijke thema’s richt The Art of Impact zich?

  Het programma concentreert zich op de thema’s leefbare wijk en stad, energie en klimaat, zorg en welzijn en (circulaire) economie. Het programma sluit hiermee aan op onderwerpen die nu en de komende jaren het maatschappelijk debat zullen domineren. Hiernaast kunnen aanvragers ook andere urgente en relevante maatschappelijke thema's aankaarten.

 • Hoeveel geld is er beschikbaar?

  The Art of Impact heeft een budget van ongeveer 7 miljoen euro. Daarvan is 5,5 miljoen rechtstreeks bestemd voor de financiële ondersteuning van projecten: 4 miljoen voor nieuwe projecten die voortkomen uit de open oproepen en 1,5 miljoen voor de bestaand projecten die door de intendant geselecteerd worden. De resterende 1,5 miljoen euro is bestemd voor onderzoek, communicatie en beheerlasten.

 • Hoeveel projecten worden er in totaal ondersteund?

  The Art of Impact ondersteunt in totaal 122 projecten.

 • Wie organiseert The Art of Impact?

  Het programmateam van The Art of Impact bestaat uit een vaste kern van programmadirecteur Michiel Munneke, intendant Tabo Goudswaard, programmasecretaris Floris Lieshout en programmamedewerker Lara Riga. Daarnaast leveren alle zes de cultuurfondsen een programmamedewerker, die een dagdeel per week voor het programma beschikbaar is.
  De directie van The Art of Impact legt verantwoording af aan een stuurgroep die bestaat uit de directeuren van de zes fondsen.

 • Komt er een vervolg op The Art of Impact?

  Nee. The Art of Impact was een tijdelijk stimulerings- en onderzoeksprogramma. Om het voor aanvragers voortaan nog duidelijker te maken waar ze terecht kunnen met voorstellen die grensoverschrijdend zijn, zowel wat betreft de verschillende kunstdisciplines als wat betreft kunst en de rest van de samenleving, wordt programmamedewerker Lara Riga bij de cultuurfondsen een aanspreekpunt voor cross-sectorale vragen. Zij is te bereiken via: l.riga@mondriaanfonds.nl.