Kunst maakt impact en impact maken is een kunst

 • succes

  On The Other Side Of Reality - TENT en Zomercarnaval

  Kunstenaars en deelnemers van de Instituto Buena Vista Summer School werken samen aan kostuums en praalwagen voor in de parade van het Rotterdamse...Lees verderKunstenaars en deelnemers van de Instituto Buena Vista Summer School werken samen aan kostuums en praalwagen voor in de parade van het Rotterdamse Zomercarnaval.
  Aad Hoogendoorn
 • succes

  Iepen Doar(p)

  Het dorp zo'n honderd jaar geleden. Dit beeld laat zien, wat tijd doet. Maar wie het dorp kent, weet ook: de sfeer van toen is nooit verdwenen.
  onbekend
 • succes

  Iepen Doar(p)

  Media-aandacht

  Omdat we nog onvoldoende middelen hebben vergaard om te starten met het project is contact gezocht met diverse lokale media. Met succes. Iepen...

  Lees verder

  Omdat we nog onvoldoende middelen hebben vergaard om te starten met het project is contact gezocht met diverse lokale media. Met succes. Iepen Doar(p) kreeg en krijgt deze zomermaanden aandacht van de Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad (in het Fries), Actief en Finster op Fryslan (onderdeel van omrop Frylan). Klik op de linkjes van de genoemde media om de artikelen te kunnen lezen en de filmpjes te zien.

 • succes

  Iepen Doar(p)

  Sponsorjacht

  De afgelopen maanden hebben we vol ingezet op het rondkrijgen van de begroting van project Iepen Doar(p). Er is in samenwerking met onze...

  Lees verder

  De afgelopen maanden hebben we vol ingezet op het rondkrijgen van de begroting van project Iepen Doar(p). Er is in samenwerking met onze maatschappelijk partner een sponsorplan gemaakt en de voornaamste bedrijven in de regio waar het project plaatsheeft, zijn persoonlijk benaderd. Tevergeefs.

  Althans, we zijn blij met enkele kleine giften. Maar de grote sponsor(en) die zich met overtuiging, aanvullende ideeen en middelen wil(len) verbinden aan het project, is/zijn niet gevonden. Omdat het qua vorm en inhoud een ongekend project is, lukt het nog niet altijd om de waarde ervan goed over het voetlicht te brengen. Of zoals iemand ter plekke zei: 'denk niet te ingewikkeld. Een bedrijf dat sponsort wil hier gewoon een bord met z'n naam erop.'
  In contrast hiermee staat het enthousiasme en de steun die we vonden bij het Fries historisch centrum Tresoar. Hen hebben we benaderd omdat we willen dat het project ook voor toekomstige generaties toegankelijk zal blijven. Die toezegging deden ze van harte. Ze waren heel content met een project dat de hedendaagse geschiedenis op een alternatieve toegankelijke wijze maakt.

 • succes

  Als ik de liefde niet heb

  Hoeveel art heeft impact nodig? - 3

  Na wat beraad en overleg met de priester die Remy heeft uitgenodigd voor de mis hebben we besloten toch van de radio-documentaire af te zien. Remy...

  Lees verder

  Na wat beraad en overleg met de priester die Remy heeft uitgenodigd voor de mis hebben we besloten toch van de radio-documentaire af te zien. Remy wil liever rustig en met niet al te veel spotlights er bovenop zijn plek weer zoeken in het systeem. Zijn ‘zaak’ is op dit moment niet gebaat bij publiciteit, meer met rust en geduld. Natuurlijk zou ik omwille van ons The Art of Impact plan kunnen volharden in de radio-documentaire maar hier denk ik dus dat de ‘impact’ gebaat is bij wat minder ‘art’ en ik beter een stap terug kan doen om te zien hoe dit zich nu verder ontwikkelt en wat ik daar verder aan kan bijdragen.
  De mooiste uitkomst van dit hele project is uiteindelijk toch dat Remy een belangrijke, heldere stem wordt die een boodschap van openheid en tolerantie uitdraagt in een gemeenschap waar dat nog lang niet vanzelfsprekend is. Op dit moment bespreken we de verdere mogelijkheden, we benaderen stichting slachtofferhulp om te zien of we met hen de handen ineen kunnen slaan en we voeren gesprekken met kerkelijke leiders die hier voor open staan.

  Zelf voel ik veel voor een reeks artikelen van Remy’s hand, het belangrijkste is dat hij zich verder durft uit te spreken, zijn positie bestendigt en op die manier een lichtend voorbeeld kan zijn voor homo’s binnen geloofsgemeenschappen, en daarbuiten. Ik zal hem daar de komende maanden verder in ondersteunen en mijn expertise als theatermaker inzetten om hem te helpen zijn vorm en inhoud verder te ontwikkelen.

 • succes

  Als ik de liefde niet heb

  Hoeveel art heeft impact nodig? - 2

  Remy wilde met de voorstelling zijn verhaal terugplaatsen waar het thuishoort; met zijn pijnlijke geschiedenis een plek hebben in het katholieke...

  Lees verder

  Remy wilde met de voorstelling zijn verhaal terugplaatsen waar het thuishoort; met zijn pijnlijke geschiedenis een plek hebben in het katholieke systeem. Vanuit de theaterzaal terug naar de kerk dus. Het idee voor een vervolgvoorstelling werd vervangen door het idee van een nieuwe mis; een kerkelijke bijeenkomst waarbij Remy als priester zou optreden en op die manier zijn plek weer zou innemen. Niet als vroeger, zwijgend en vermijdend, maar met de feiten op tafel, de dingen benoemend; kwetsbaarder maar ook sterker.
  Grappig genoeg bleek dat proces al in gang te zijn gezet nog voor ik me ergens mee had bemoeit. Een Amsterdamse priester die de voorstelling zag vroeg Remy om met Pasen voor hem in te vallen in de vredeskerk in Amsterdam-Zuid, voor Remy een belangrijke stap en een nieuwe vorm van erkenning.
  Een nog grotere stap is dat de betreffende priester hem nu gevraagd heeft een dienst op te dragen tijdens de gay pride. Remy en ik werken momenteel samen aan de tekst van de dienst en ik help hem zijn presentatie voorbereiden. Op een bepaalde manier werken we dus wel degelijk aan een nieuwe voorstelling, alleen vindt deze niet plaats in het theater, maar in de kerk.
  Deze belangrijke vervolgstap zal hopelijk (en naar verwachting) leiden tot volgende diensten en tot datgene wat Remy zo graag wilde: gezien worden op de plek waar hij zich zo lang onzichtbaar heeft gevoeld en de mensen aanspreken die zijn boodschap van openheid en gesprek het beste kunnen gebruiken. Het preken voor eigen parochie is in dit geval precies wat er nodig is. Het plan is om Remy daar nog zeker een half jaar in bij te staan, helpen met het schrijven van zijn teksten en met het overbrengen van zijn verhaal.

  En dan de radio-documentaire. Ons oorspronkelijke plan was naar Rome af te reizen waar Remy aan de paus wilde vragen of hij ondanks zijn geaardheid en burgerlijke status toch, met zijn zegen, het priesterschap zou kunnen uitoefenen. We hebben de paus een aantal maanden geleden een brief gestuurd en onlangs ontvingen we een antwoord van zijn aartsbisschop. Het slechte nieuws is dat hij geen tijd wil (kan, naar eigen zeggen) vrijmaken om Remy te ontvangen. Het goede nieuws is dat het een mooie, respectvolle brief is. Hij geeft Remy wel geen directe zegen maar bedankt hem voor zijn ‘thoughtful and honest words’. We hebben de optie besproken toch naar Rome te gaan en te hopen dat we de paus zouden ontmoeten bij een van zijn openbare optredens, maar we wisten dat die kans klein is en dat we hoogstwaarschijnlijk geen andere informatie zouden krijgen dan we al ontvingen in de brief.
  Mijn volgende voorstel aan Remy was een radio-documentaire te maken over de mis die hij nu gaat houden tijdens de gay pride. Het leek me mooi hem te volgen in de zenuwachtige aanloop naar dit voor hem zeer belangrijke moment; een soort tweede coming out als priester.

Nieuws

 • The Art of Impact op What Design Can Do Amsterdam 2016

  Op 30 juni en 1 juli vond What Design Can Do Amsterdam 2016 plaats. Een tweedaagse internationale conferentie over de impact van ontwerpen. Op  vrijdag 1 juli modereerden programmadirecteur Michiel Munneke en intendant Tabo Goudswaard de breakout sessie ‘What ideas can do for impact’. Een sessie over impactproductie: het creëren …

  Lees meer
 • Impact in Progress, het verslag

  Op 30 mei 2016 vond in Het Huis Utrecht Impact in Progress plaats, een bijeenkomst voor alle door The Art of Impact ondersteunde projecten. Ondanks het slechte weer kwamen ruim 175 mensen bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Het verslag …

  Lees meer
 • Event

  Staat van Cultuureducatie

  Dinsdag twaalf april vindt de Staat van Cultuureducatie plaats in de Stadsschouwburg Amsterdam. Er is veel aandacht voor de creatieve industrie en het belang van creativiteit in het onderwijs. Wat is de rol van cultuureducatie in die creativiteitsontwikkeling? Gaat cultuureducatie voldoende de verbinding aan tussen kunst en onderwijs? Intendant Tabo …

  Lees meer